top of page

שרת חתימות - ארכיב בענן      Pro-signer - Arch

Pro-signer - Arch

ארכיב בענן

יתרונות נוספים של המערכת:

  • המידע נשמר ב-2 חוות שרתים בישראל ומוגן באמצעות מערכות מתקדמות.

  • הקבצים עוברים הלבנה לפני שמירתם. 

  • זמינות המערכת 99.999% מהזמן.

  • ניתן להקים עץ ארגוני ברמות הרשאה שונות. 

  • אין הגבלה לכמות המשתמשים או המידע.

  • תשלום לפי נפח השימוש.

  • על פי הנחיות מס הכנסה, סריקה של תיעוד חוץ כולל קבלות, תעודות משלוח, חשבוניות, הודעות זיכוי והזמנות, מאפשר לבער את המסמכים המקוריים. להלן קישור להנחיות של רשות המיסים.

  • ממשק נח למערכות המשרד

  • ניהול מסמכים מכל מכשיר

  • ממשק הפעלה בעברית

ענן_edited.png
ענן_edited.png
ענן_edited.png
ענן_edited.png
bottom of page