Abstract Surface

AUTO SING
תוסף לחתימה אוטומטית 

התקנה ראשונית Auto sign 

תוכנת Auto Sign מתבססת על תוכנת PID printer. והינה תוכנה לביצוע חתימה מרובת מסמכים בקצב עבודה מהיר.

קיימות אפשרויות רבות להפעלת התוכנה והתלויות בצורת עבודה של הארגון/משתמש.

המערכת תיגש ותאסוף מסמך או מסמכים מתיקיה שהוגדרה בתוכנה, תחתום את המסמך ותעביר אותו לתיקיה

שהוגדרה ע"י המשתמש.

במידה והוגדר שהמסמך ישלח במייל המערכת תבצע זאת באופן אוטומטי לאחר חתימת הקובץ.

להורדת התוכנה  לחץ כאן