top of page

תוסף לחתימה אוטומטית    AUTO SIGN

התקנה ראשונית Auto sign 

תוכנת Auto Sign הינה תוסף לתוכנת PID printer. תוכנה לביצוע חתימה מרובת מסמכים בקצב עבודה מהיר.

קיימות אפשרויות רבות להפעלת התוכנה בהתאם לצורת העבודה של הארגון/משתמש.

המערכת תיגש ותאסוף מסמך או מסמכים מתיקיה שהוגדרה בתוכנה, תחתום את המסמך ותעביר אותו לתיקיה

שהוגדרה ע"י המשתמש.

במידה והוגדר שהמסמך ישלח במייל* המערכת תבצע זאת באופן אוטומטי לאחר חתימת הקובץ.

* השליחה האוטומטית מתבצעת עם שירות SMTP בלבד!

 

לשימוש בתוכנה יש להשאיר פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם להתקנה ותשלום.

 

 

חודשיים ראשונים

ללא תשלום

bottom of page