Abstract Panels

PID PRINTER
תוכנת חיתום מסמכים

התקנה ראשונית Pid Printer

תוכנת Pid Printer מאפשרת חתימת מסמכים דיגיטליים באמצעות תעודה מאושרת (כרטיס חכם).

ניתן להשתמש מכל תכנה בעלת יכולות הדפסה והפניית ההדפסה למדפסת.

Pid Printer חותמת על גבי קבצי PDF.

יש להוריד את התכנה מהקישור המתאים.

לגרסת 32 ביט – הורד קובץ.

לגרסת 64 ביט – הורד קובץ.

לנוטריונים:

לגרסת נוטריון 32 ביט – הורד קובץ.

לגרסת נוטריון 64 ביט – הורד קובץ.

לאחר הורדת הקובץ יש להשאיר פרטים ונציג מטעמנו יצור קשר להמשך ההתקנה.