top of page

כרטיס חכם

כרטיס חכם (טוקן) הינו אמצעי זיהוי דיגיטלי מאובטח.

הכרטיס מאפשר הזדהות קלה באתרי ממשלה     מילוי טפסים מקוונים     חתימה על מסמכים     ועוד מגוון פעולות נוספות באופן מהיר יעיל ומאובטח.

קובעים הנפקה, מאשרים זהות ויוצאים לדרך חדשה.

לחץ על המשבצת המתאימה לך

נט המשפט- עורך דין/ בעל עניין

אדריכל/ מהנדס- מבאת/ רשוי זמין

משרד התחבורה- קצין בטיחות

אופטומטריסט

משרד הבריאות

נוטריון

שער עולמי- מערכת מסלול

סוכן ביטוח

החברה למשק וכלכלה

משרד האוצר

ממשל זמין

פורטל הספקים

שמאי רכב

רוקח בי פארם

תעודה אישית

שע"מ

היתר רעלים

מרכבה- רווחה/ התרבות והספורט

משרד הביטחון

רשות התחרות

bottom of page