top of page

יתרונות החתימה הדיגיטלית

מקוריות (Authentication) – הוכחת זהות החותם. החתימה הדיגיטלית מסייעת להבטיח, כי החותם הוא מי שהוא מתיימר להיות.

שלמות המסמך (Integrity) – החתימה הדיגיטלית מסייעת להבטיח כי לא שונה שום תוכן במסמך מהרגע שנחתם. כל שינוי במסמך, ולו המזערי ביותר, משנה גם את החתימה האלקטרונית.

אי-התכחשות (Non Repudiation) – לא ניתן להתכחש לחתימה ולעובדה שהמידע שכלול במסמך נחתם ע"י החותם. החתימה הדיגיטלית מסייעת להוכיח לכל הצדדים את מקור התוכן החתום.

*** אין לראות בסקירה זו ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

bottom of page