top of page

אודות

חברת Personal ID הינה החברה השנייה במשק שאושרה כגורם מאשר המנפיק כרטיסי חתימה אלקטרונית לבעלי זכויות חתימה בעסקים בישראל.

החברה אושרה בשנת 2011 ע"י משרד המשפטים לשמש כגורם מאשר להנפקת חתימות אלקטרוניות מאושרות ע"פ החוק.

עד אז פעל בשוק מונופול יחיד ועם כניסתה של פרסונל איי די, נפתח השוק לתחרות.

חתימה אלקטרונית | רקע

בעשור האחרון חלה התפתחות עצומה ביכולת העברת מידע באמצעים אלקטרוניים. טכנולוגית המידע ואפשרויות התקשורת המהירה יצרו מציאות חדשה, המצריכה הסתגלות מכמה היבטים. אנו חיים בעידן המאפשר לנו לבצע פעולות יומיומיות רבות באמצעות האינטרנט (שליחת מסמכים, ביצוע עסקאות וכו').

אחת הבעיות המרכזיות שנוצרו הוא היעדר זיהוי ודאי של שולח המסר האלקטרוני. קל מאוד להתחזות לצד שלישי ולשלוח דואר אלקטרוני בשמו כאשר מקבל המסר לא יידע בכלל כי השולח הוא מתחזה.

במטרה לפתור בעיה זו, פותחה שיטת החתימה הדיגיטלית, המבוססת על תיאוריה מתמטית ועל שימוש באלגוריתם הצפנה.

החתימה הדיגיטלית מחליפה בעצם את אמצעי הזיהוי של פעם עבור מכתבים רשמיים – חותמות וחתימות.

החתימה הדיגיטלית המאושרת בטוחה הרבה יותר מאמצעי זיהוי אלה.

היא מאפשרת זיהוי ודאי של השולח ומבטיחה שהמסר לא שונה במהלך העברתו.

בשנת תשס"א 2001 חוקקה הכנסת את "חוק חתימה אלקטרונית" החוק מגדיר מהי תעודה מאובטחת ומאושרת וכיצד מזהים תעודה מאובטחת ומאושרת.

מסמכי חברה

להלן רשימת מסמכי החברה

אישור לצורך ניכוי מס בתוקף עד 31.03.2025    

אישור ניהול ספרים בתוקף עד 31.03.2025    

אישור ניהול איכות, מכון התקנים - ת״י 2015 :  ISO 9001

אישור מערכת ניהול אבטחת מידע, מכון התקנים - ת״י 2013 :  ISO 27001

 Electronic Signature / Digital Signature - ת״י 2013 :  ISO 27001

תעודת רישום גורם מאשר

תעודת התאגדות

תעודת עוסק מורשה

תעודת התאגדות – שינוי שם

מסמך הכרה כספק למשרד הבטחון

נסח חברה

עירית ר"ג – פטור מרישוי לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

Anchor 1
Anchor 4
Anchor 2
Anchor 3

כתבו עלינו

calcalist.jpg

27 בנובמבר, כלכליסט:

פרסונל איי.די. תפרוס חמש שלוחות הנפקה נוספות לחתימה אלקטרונית. תשתף פעולה עם חברת תקשוב המפעילה מרכזי Call Centers ברחבי הארץ. קרא עוד

calcalist.jpg

25 בספטמבר, כלכליסט:

פרסונל איי.די. תשלב את טכנולוגיית ARX בחתימה האלקטרונית. כחלק משיתוף הפעולה עם ARX תשמש פרסונל איי. די כמשווק ומפיץ של מוצרי ARX לשוק העסקים הקטנים והבינוניים. קרא עוד

calcalist.jpg

28 ביולי, כלכליסט:

גדעון רצר יכהן כמנכ"ל חברת פרסונל איי.די. לאחרונה אישרה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים את פרסונל איי.די כגורם מאשר להנפקת תעודות אלקטרוניות. קרא עוד

themarker.jpg

11 ביולי, דה מרקר:

המונופול נשבר: משרד המשפטים הסמיך חברה נוספת כגורם מאשר לחתימה האלקטרונית. בשנים האחרונות היוותה חברת קומסיין את הגורם   המאשר היחיד ונהנתה מתקנות מע"מ שמחייבות שליחת דוחות מקוונים. קרא עוד

peoplecomputer.jpg

11 ביולי אנשים ומחשבים:

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע הסמיכה את חברת פרסונל איי.די. כגורם מאשר לחתימה אלקטרונית. רמו"ט נתנה את האישור לחברה לאחר בחינה   מקיפה של תשתיות אבטחת המידע ונהלי העבודה שלה ● הבדיקה נעשתה מאחר שפרסונל איי.די. אמורה לפעול בתפקיד הרגיש של הנפקת תעודות אלקטרוניות המשמשות לחתימה אלקטרונית לפי החוק. קרא עוד

calcalist.jpg

27 בנובמבר, כלכליסט:

פרסונל איי.די. תפרוס חמש שלוחות הנפקה נוספות לחתימה אלקטרונית. תשתף פעולה עם חברת תקשוב המפעילה מרכזי Call Centers ברחבי הארץ. קרא עוד

bottom of page