top of page

טופס ביטול תעודה

הכרטיס שלכם אבד / נגנב? עזבתם את העבודה ואין לכם יותר צורך בכרטיס?

צריך לבטל!

כדי לעשות זאת יש להוריד את הטופס הבא:

את הטופס יש למלא, לחתום ולשלוח במייל: cancel@personalid.co.il

 

כלי לבדיקת פרטי הכרטיס

bottom of page