top of page

עדכון אישור מהימן (ROOT CERTIFICATE) פרסונל איי.די.

עדכון אישור מהימן:


1. יש לנתק את הטוקן מהמחשב.
2. יש להוריד את קובץ תוכנת השירות-
 להורדה לחץ כאן ולא להפעילה בינתיים!!!
3. יש ללחוץ על שם קובץ קליק ימני ולבחור באפשרות: "הצג בתיקיה"

1 (1).jpg

4. יש ללחוץ על הקובץ קליק ימני ולבחור "הפעל כמנהל מערכת"

2-3-300x177.jpg

5. במידה ומופיעה חלון עם שאלה "כן" או "לא" יש ללחוץ על "כן".

3 (2).jpg
4-300x218.jpeg

6. כאשר תופיע הודעה על סיום, יש ללחוץ על כפתור "אישור", לחבר את הטוקן חזרה למחשב ולנסות לבדוק האם התקלה הסתדרה.

5.jpg
bottom of page