top of page
depositphotos_32419909-stock-photo-pen-and-credit-card (1).jpeg

כרטיס חכם

ניצול זמן הרבה יותר יעיל

כרטיס חכם (טוקן) הינו אמצעי זיהוי דיגיטלי מאובטח.

הכרטיס מאפשר הזדהות קלה באתרי ממשלה.

  • מילוי טפסים מקוונים

  • חתימה על מסמכים

  • ועוד מגוון פעולות נוספות באופן מהיר יעיל ומאובטח.

קובעים הנפקה, מאשרים זהות ויוצאים לדרך חדשה.

ניצול זמן יעיל. מפלי הניאגרה. בצד של קנדה

להתקדמות - יש ללחוץ על המשבצת המתאימה לך

נט המשפט- עורך דין/ בעל עניין

אדריכל/ מהנדס- מבאת/ רשוי זמין

משרד התחבורה- קצין בטיחות

אופטומטריסט

משרד הבריאות

נוטריון

שער עולמי- מערכת מסלול

סוכן ביטוח

החברה למשק וכלכלה

משרד האוצר

ממשל זמין

פורטל הספקים

שמאי רכב

רוקח בי פארם

תעודה אישית

שע"מ

היתר רעלים

מרכבה- רווחה/ התרבות והספורט

משרד הביטחון

רשות התחרות

bottom of page