top of page

תעודות להורדה

תפקידו של הגורם המאשר הוא לשמש וידוא לזהות בעל החתימה. בעצם, משמש הגורם המאשר כנוטריון, אשר נותן את אישורו כי החתימה הזו באמת שייכת לבעליה, עובדה המקבלת תוקף משפטי. לרב, אין צורך בפנייה יזומה, והיישומים השונים יודעים לבצע זאת בצורה אוטומטית.

היישומים בודקים את התעודות השונות המותקנות במחשב (בדרך כלל על ידי העדכונים של מיקרוסופט למשל) ובאם התעודה קיימת שם, החתימה מושווית לתעודה ובאם יש התאמה – יוצג כי המסמך מאושר.

בכדי שהתעודה תופיע כתקינה  יש להתקין את תעודת שרת העוגן (Root Certificate) ותעודת האישור (Operational) של פרסונל איי.די.

ישום המבצע זאת בצורה אוטומטית ניתן להוריד – כאן.

במידה ויש צורך בהתקנה ידנית:

מדריך עם צילומי מסך המסביר כיצד לבצע זאת ניתן למצוא – כאן.

בטבלה המצורפת מופיעות התעודות להתקנה של פרסונל איי.די. עם הקישורים:

תעודות מבוטלות:

CRL 1 - להורדה 

 

שם הקובץ
סוג התעודה
גרסת התעודה
PersonalID Trustworthy RootCA 2011.crl
תעודות מבוטלות של שרת עוגן
CRL
PersonalID CRL02
תעודות מבוטלות
CRL
PersonalID CRL01
תעודות מבוטלות
CRL
PersonalID Supervised Operational CA 2011.cer
תעודת אישור
SHA2
PersonalID Trustworthy RootCA 2011.cer
תעודת שרת העוגן
SHA2
bottom of page